Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất ABB
Model

Thiết bị đo lường ABB Viet Nam

Xuất xứ Đức
Nhà cung cấp HTP Tech Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

ABB (Đức) chuyên gia về thiết bị đo lường: thiết bị đo lưu lượng ABB, thiết bị đo nhiệt độ, thiết bi đo áp suất, Thiết bị đo Mangan-Sắt, Thiết bị đo Silica-Phosphate, Thiết bị đo pH/Redox (ORP), Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB, Cảm biến trong ngành dầu khí và hóa dầu, Cảm biến RTD/TC ứng dụng yêu cầu cao, Cảm biến trong ngành thực phẩm và dược phẩm, Cặp nhiệt điện cho ứng dụng nhiệt độ cao, Thiết bị đo áp suất tương đối, tuyệt đối, Thiết bị đo chênh áp.

HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối các Đại lý thiết bị đo  ABB tại việt nam.

Control board ABB RMIO-11c  Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB TSC400 TSC400
Thẻ nhớ Comoact flash ABB
verbatim 2Gb
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP321 TSP321
Card encoder ABB RTAC -01 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSC420 TSC420
Card truyền thông ABB RDCO-O3C Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP331 TSP331
Drive Control Unit ABB RDCU-
12C 3AUA00000 36521
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSC430 TSC430
đầu do nhiệt độ ABBTSC400 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP411 TSP411
đầu do nhiệt độ ABBTSC420 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTTF300 TTF300
đầu do nhiệt độ ABBTSC430 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTSP300-W TSP300-W
đầu do nhiệt độ ABBTTF300 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABBTTF300-W TTF300-W
đầu do nhiệt độ ABBTTF300-In Thiết bị đo nhiệt độ ABB TSP311-W TSP311-W
đầu do nhiệt độ ABBTTH200 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTH200 TTH200
đầu do nhiệt độ ABBTTH300 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP321-W TSP321-W
đầu do nhiệt độ ABBTSH200 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTH300 TTH300
đầu do nhiệt độ ABB TSM800 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP331-W TSP331-W
đầu do nhiệt độ ABBTSP100 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSH200 TSH200
đầu do nhiệt độ ABBTSP111 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP341-W TSP341-W
đầu do nhiệt độ ABBTSP121 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSM800 TSM800
đầu do nhiệt độ ABBTSP131 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTTR200 TTR200
đầu do nhiệt độ ABBTSP311 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP100 TSP100
đầu do nhiệt độ ABBTSP321 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSHY TSHY
đầu do nhiệt độ ABBTSP331 Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP111 TSP111
đầu do nhiệt độ ABBTSP300-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSW400 TSW400
đầu do nhiệt độ ABBTSP311-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP121 TSP121
đầu do nhiệt độ ABBTSP321-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTemperature Cables & Wires Temperature Cables & Wires
đầu do nhiệt độ ABBTSP331-W Thiết bị đo nhiệt độ ABBTSP131 TSP131
đầu do nhiệt độ ABBTSP341-W đầu do nhiệt độ ABBTTR200 TSW400
đầu do nhiệt độ ABBTSP411 đầu do nhiệt độ ABBTSHY TSP121

 

Sản phẩm cùng hãng

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
X

Bạn cần tư vấn ?