Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Wika
Model

Đồng hồ đo áp suất Wika

Xuất xứ Đức/Mỹ
Nhà cung cấp HTP Tech Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Hết hàng
Catalogue Download

Wika chuyên gia về:  Đồng hồ đo áp lực Wika, đồng hồ đo chân không Wika, đồng hồ đo áp lực Wika, đồng hồ đo áp suất Wika, đồng hồ đo nhiêt độ Wika, cảm biến áp suất Wika, cảm biến nhiệt độ Wika, cảm biến mức Wika

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý Wika tại Việt Nam, chuyên cung cấp phân phối Đống hồ đo áp suất Wika Đồng hồ đo áp lực Wika, đồng hồ đo chân không Wika, đồng hồ đo áp lực Wika, đồng hồ đo áp suất Wika, đồng hồ đo nhiêt độ Wika, cảm biến áp suất Wika, cảm biến nhiệt độ Wika, cảm biến mức Wika và một số sản phẩm của Wika:

910.15 TR10-D TC10-L R73, S73, A73 OLS-C20 CPT61x0
910.12, 910.13 TR10-F TC12-A Q73, F73 OLS-S, OLS-H CPG2500
910.14, 910.17 TR10-H TC12-B Q73, F73 OSA-S CPC2000
910.16 TR10-J TC12-M 75 OLS-C01 CPC3000
990.27 TR10-K TC40 IFC OLS-C02 CPA8001
990.28 TR10-L TC46 TF58, TF59 OLS-C04 CPC6000
990.29 TR12-A TC47 Compression fittings OLS-C05 CPC8000
990.35 TR12-B TC50 Double nipple version OLS-C29 CPC8000-H
990.15 TR12-M TC53 Neck tubes OLS-C51 CPB3500
990.23 TR30 TC59 TW10 LS-10 CPB3800
990.26 TR31 TC80 TW15 IL-10 CPB3800HP
990.12 TR33 TC81 TW20 LH-20 CPB5000
990.41 TR34 T32 TW25 FLC-OP CPB5800
981.1 TR40 T19 TW30 FLC-FL CPB5600DP
981.27 TR50 T24 TW35 FLC-AC CPB5000HP
990.1 TR53 T12 TW40 FLC-MR CPB6000
990.31 TR55 TIF50, TIF52 TW45 FLC-FN-PIP CPB6000DP
990.36 TR20 DI32-1 TW50 FLC-FN-FLN CPB8000
990.34 TR21-A DI25 TW55 FLC-VN CPD8000
990.38 TR21-B DI35 TW60 FLC-VT-BAR WIKA-CAL
990.4 TR21-C DIH10 TW61 FLC-VT-WS CPU6000 series
970.1x TR22-A DIH50, DIH52 BNA FLC-APT-E WIKA-CAL
990.17 TR22-B CS4M, CS4S BNA-P FLC-APT-F CTP2000
990.18 TR25 CS4H, CS4L KOplus FLC-RO-ST CTP5000
990.19 TR6 SC58 DUplus FLC-RO-MS CTP5000-T25
990.2 TR75 SC64 SIplus CPP7 CTP9000
990.21 TR81 CS4R LGG CPP30 CTR1000
990.24 TSD-30 TGT70 FLM-S CPP120-X CTH630
990.22 TF-LCD TGT70 FLM-SP CPP700-H, CPP1000-H CTH6500
990.52 TF35 73 with 8xx FLM-H CPP1000-M, CPP1000-L CTH7000
990.53 TF40 74 with 8xx FLR-S CPPxx00-X CTI5000
990.5 TF41 74 with 8xx FLR-P CPT2500 CTD9100-375
990.51 TF43 SC15 FLR-H CPH6200 CTD9100
990.6 TF44 SW15 FLS-S CPH6300 CTM9100-150
990.3 TF45 TXS, TXA FLS-P CPH6400 CTD9300
HYDRA-gauge TC10-A TCS, TCA ELS CPH65I0 CTD9100-1100
HYDRA-sensor TC10-B TWG, TAG FLS-H CPH6000 CTB9100
HYDRA-dry TC10-C TFS35 LSD-30 CPH6600 CTB9400

Sản phẩm cùng hãng

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết