Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Ferraz Shawmut
Model

Đại lý Cầu chì Ferraz Shawmut Việt Nam

Xuất xứ Châu Âu
Nhà cung cấp HTP Tech
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng từ Đại lý Ferraz Shawmut Việt Nam
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Được thành lập vào năm 1969, Norberg ~ IES là nhà phân phối hàng đầu cho Mersen (trước đây là  Ferraz Shawmut Việt Nam trước kia là Gould Fuses) kết hợp từ cầu chì tốc độ cao đến cầu chì cao áp. Mersen cũng cung cấp một loạt rộng rãi các khối cầu chì, kẹp, và các khối phân phối điện và thiết bị ngắt kết nối nóng chảy và không thấm lỏng.

Chúng tôi duy trì hàng tồn kho rộng rãi trên trang web của cầu chì trực tiếp của nhà máy và các phụ kiện mang theo bảo hành do nhà sản xuất bảo hành. Điều này phân biệt chúng ta với các nguồn internet khác cung cấp các cầu chì dư thừa hoặc điều hòa, cả hai đều có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn trong mạch điện. cầu chì khối Ferraz Shawmut, Để đọc thêm về cầu chì thặng dư hãy nhấp vào liên kết này từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Điện Quốc gia để xem xét thiệt hại do nước và thiết bị điện. Hình ảnh của một cầu chì cao áp không thành công, kết quả từ tiếp xúc với nước cũng được hiển thị. Nhiều cầu chì dư đã được tiếp xúc với nước từ ngồi bên ngoài không được bảo vệ sau khi bị loại bỏ bởi người sử dụng ban đầu.

Đại lý cầu chì Ferraz Shawmut tại Việt Nam chuyên gia cung cấp, phân phối: cầu chì ống Ferraz Shawmut, cầu chì sứ Ferraz Shawmut, cầu chì khối Ferraz Shawmut, cầu chì dẹp Ferraz Shawmut, cầu chì kẹp Ferraz Shawmut, thiết bị đóng cắt Ferraz Shawmut. Một số model được Đại lý cầu chì Ferraz Shawmut tại Việt Nam:

 

AJT1 A15QS1-2 A055B1DARO-10E ACK100 US141MI 30311 GGC15/100
AJT1-1/4 A15QS2-2 A055B1DARO-15E ACK120 US141N 30312 GGC175/1000
AJT1-1/2 A15QS3-2 A055B1DARO-20E ACK140 US142 30313 GGC3/16
AJT1-6/10 A15QS4-2 A055B1DARO-25E ACK15 US142I 30314 GGC2/10
AJT1-8/10 A15QS5-2 A055B1DARO-20E ACK15o US142M 30320 GGC1/4
AJT2 A15QS6-2 A055B1DARO-25E ACK160 US142MI 30321 GGC3/10
AJT2-1/4 A15QS7-2 A055B1DARO-30E ACK175 US143 30322 GGC3/8
AJT2-1/2 A15QS2-2 A055B1DARO-40E ACK2 US143I 30323 GGC4/10
AJT2-8/10 A15QS3-2 A055B1DARO-50E ACK20 US143M 30324 GGC1/2
AJT3 A15QS4-2 A055B1DARO-65E ACK200 US143M2 30350 GGC6/10
AJT3-2/10 A15QS5-2 A055B1DARO-80E ACK225 US143M2I 30351 GGC3/4
AJT3-1/2 A15QS6-2 A055B1DARO-100E ACK25 US143MI 30353 GGC8/10
AJT4 A15QS7-2 A055B1DARO-125E ACK250 US14PAK 30354 GGC1
AJT4-1/2 A15QS8-2 A055B1DARO-150E ACK3 US14S1P 30310R GGC1-1/4
AJT5 A15QS10-2 A055B1DARO-175E ACK30 US14S3P 30311R GGC1-1/2
AJT5-6/10 A15QS12-2 A055B1DARO-200E ACK300 US14S3P2 30312R GGC1-3/4
AJT6 A15QS15-2 A055B2DARO-250E ACK35 US221 30313R GGC1-6/10
AJT6-1/4 A15QS20-2 A055B2DARO-300E ACK40 US221M 30314R GGC2
AJT7 A15QS25-2 A055B2DARO-350E ACK400 US221MI 30320R GGC2-1/4
AJT8 A15QS30-2 A055B2DARO-400E ACK5 US222 30321R GGC2-1/2
AJT9 A15QS35-1 A055B2DARO-450E ACK50 US222I 30322R GGC3
AJT10 A15QS40-1 A055B2DORO-500E ACK6 US221M 30323R GGC3-2/10
AJT12 A15QS40-4TI A055B2DORO-600E ACK60 US221MI 30324R GGC4
AJT15 A15QS45-1 A055B3DORO-750E ACK70 US222 30350R GGC5
AJT17-1/2 A15QS50-1 A055B3DORO-900E ACK80 US222I 30351R GGC6
AJT25 A15QS50-4 A055B4DORO-1200E ACK90 US222M 30352R GGC6-3/10
AJT30 A15QS60-1 A055C1DORO-10E ACL100 US222MI 30353R GGC7
AJT35 A15QS70-4 A055C1DORO-15E ACL120 US223 30354R GGC7-1/2
AJT40 A15QS70-4TI A055C1DORO-20E ACL30 US223I 30305T GGC8
AJT45 A15QS80-4 A055C1DORO-25E ACL35 US223M 30306T GGC10
AJT50 A15QS80-4TI A055C1DORO-30E ACL40 US223M2 30307T GGC12
AJT60 A15QS90-4 A055C1DORO-40E ACL50 US223M2I 30308T GGC15
AJT70 A15QS100-4 A055C1DARO-50E ACL60 US223MI 30309T GGC20
AJT80 A15QS100-4TI A055C1DARO-65E ACL70 US22N 30315T GGC25
AJT90 A15QS130-4 A055C1DARO-80E ACL80 US22PAK 30316T GGC30
AJT100 A15QS130-4TI A055C1DARO-100E ACL90 US22S1P 30317T GGM1/16
AJT110 A15QS150-4 A055C1DARO-125E ALS100 US22S3P 30318T GGM1/10
AJT125 A15QS150-4IL A055C1DARO-150E ALS150 US22S3P2 30319T GGM1/8
AJT150 A15QS150-4TI A055C1DARO-200E ALS175 US3J1 30325T GGM2/10
AJT175 A15QS200-4 A055C2DARO-250E ALS200 US3J1I 30326T GGM1/4
AJT200 A15QS200-4IL A055C3DORO-300E ALS225 US3J1I 60300J GGM3/10
AJT225 A15QS250-4 A055C1DORO-400E ALS250 US3J1I 60301J GGM4/10
AJT250 A15QS300-4 A055C2DORO-450E ALS300 US3J2 60302J GGM1/2
AJT300 A15QS300-4IL A055C2DORO-500E ALS350 US3J2I 60303J GGM6/10
AJT350 A15QS350-4 A055C2DORO-600E ALS400 US3J2PAK 60310J GGM7/10
AJT400 A15QS350-4IL A155C1DORO-10E ALS450 US3J3 60311J GGM3/4
AJT450 A15QS400-4 A155C1DORO-20E ALS500 US3J3I 60312J GGM8/10
AJT500 A15QS400-4IL A155C1DORO-30E CNL100 US3J3I 60313J GGM1
AJT600 A15QS450-4 A155C1DORO-40E CNL125 US3J3PAK 60320J GGM1-2/10
A4BY200 A15QS450-4IL A155C1DORO-50E CNL130 US3J4PAK 60321J GGM1-1/4
A4BY250 A15QS500-4 A1155C1DORO-65E CNL150 US3JN 60322J GGM1-1/2
A4BY300 A15QS500-4IL A1055C1DORO-80E CNL175 US6J1 60323J GGM1-6/10
A4BY350 A15QS600-4 A155C1DORO-100E CNL200 US6J1I 60600J GGM2
A4BY400 A15QS600-4IL A155C2DORO-125E CNL225 US6J1I 60602J GGM2-1/2
A4BY450 A15QS800-4 A155C3DORO-150E CNL250 US6J1I 60603J GGM3
A4BY500 A15QS1000-4IL A155C3DORO-200E CNL275 US6J2 60605J GGM4
A4BY600 A15QS1000-4TI A155C3DORO-250E CNL300 US6J2I 60305J GGM5
A4BY601 A15QS1000-128 A155C3DORO-300E CNL325 US6J2PAK 60306J GGM6
A4BY650 A15QS1000-128IL A150C25-10 CNL35 US6J3 60307J GGM7
A4BY700 A15QS1200-128 A150C50-10 CNL350 US6J3I 60308J GGM8
A4BY750 A15QS1200-128IL A150C60-10 CNL40 US6J3I 60315J GGM10
A4BY800 A15QS1500-128 A150C75-10 CNL400 US6J3PAK 60316J GGM15
A4BY900 A15QS1500-128IL A150C90-10 CNL50 US6J4PAK 60317J GGX1/2
A4BY1000 A15QS2000-128 A150C100-10 CNL500 US6JN 60318J GGX3/4
A4BY1100 A15QS2000-128IL A150C110-10 CNL60 USCC1 60325J GGX1
A4BY1200 A15QS2500-128 A150C120-10 CNL80 USCC1I 60326J GGX1-1/2
A4BY1201 A15QS2500-128IL A150C125-10 CNN10 USCC1I 60327J GGX2
A4BY1350 A15QS3000-128 A150C130-10 CNN100 USCC2 60328J GGX2-1/2
A4BY1400 A15QS3000-128IL A150C140-10 CNN125 USCC2I 60355J GGX3
A4BY1500 A15QS3500-128 A150C150-10 CNN150 USCC2I 60356J GGX4
A4BY1600 A15QS4000-128 A150C160-10 CNN175 USCC3 60357J GGX5
A4BY1601 A15QS4000-128IL A150C165-10 CNN180 USCC3I 60358J GGX6
A4BY1800 A15QS4500-128 A150C175-10 CNN200 USCC3I 60605J GGX7
A4BY2000 A15QS4500-128IR A150C200-10 CNN225 USCC3IN 60606J GGX8
A4BY2001 A15QS5000-128 A150C25-20 CNN250 USCC3N 60607J GGX10
A4BY2200 A15QS6000-128 A150C50-20 CNN300 USCC4 60608J GGX12
A4BY2500 A30QS1-1 A150C60-20 CNN325 USCC4I 60655J GGX15
A4BY3000 A30QS2-1 A150C75-20 CNN35 USFM10 60658J GGX20
A4BY3001 A30QS3-1 A150C90-20 CNN350 USFM10I 61036J GGX25
A4BY3500 A30QS4-1 A150C100-20 CNN40 USFM10M 61037J GGX30
A4BY4000 A30QS5-1 A150C110-20 CNN400 USFM10MI 61038J GAB1/8
A4BY4001 A30QS6-1 A150C120-20 CNN50 USFMAC11 61006J GAB1/4
A4BY4500 A30QS7-1 A150C125-20 CNN500 USFMBB2 61007J GAB3/8
A4BY5000 A30QS8-1 A150C130-20 CNN60 USFMBB3 61008J GAB1/2
A4BY6000 A30QS10-1 A150C135-20 CNN600 USFMBB4 62001J GAB3/4
A4BT200 A30QS12-1 A150C140-20 CNN700 USFMBB5 62003J GAB1
A4BT250 A30QS15-1 A150C150-20 CNN80 USFMBBC1 62051J GAB2
A4BT300 A30QS20-1 A150C160-20 CNN800 USFMCC 62053J GAB2-1/2
A4BT350 A30QS25-1 A150C165-20 CNN90 USFMCCI 64001J GAB3
A4BT400 A30QS30-1 A150C175-20 TR450R USFMCCM 64003J GAB4
A4BT450 A30QS35-4 A150C200-20 TR500R USFMCCMI 64031J GAB5
A4BT500 A30QS40-4 A100C25-30 TR600R USFMFC1 64033J GAB6
A4BT600 A30QS45-4 A100C50-30 TRS1/10R USFMFC2 64051J GAB7
A4BT601 A30QS50-4 A100C60-30 TRS1/8R USFMFC3 64053J GAB8
A4BT650 A30QS60-4 A100C75-30 TRS15/100R USFMM 64001J GAB10
A4BT700 A30QS70-4 A100C90-30 TRS2/10R USFMMI 64001J GAB12
A4BT750 A30QS80-4 A100C100-30 TRS1/4R USFMMM 64001J GAB15
A4BT800 A30QS90-4 A100C110-30 TRS3/10R USFMMMI 64001J GAB20
A4BT900 A30QS100-4TI A100C125-30 TRS4/10R USM1 64003J GAB25
A4BT1000 A30QS125-4 A100C100-40 TRS1/2R USM1I 64031J GAB30
A4BT1100 A30QS130-4 A100C110-40 TRS6/10R USM2 64033J GSR-V1/10
A4BT1200 A30QS150-4 A150C125-40 TRS8/10R USM2I 64051J GSR-V1/8
A4BT1400 A30QS150-4TI A150C130-40 TRS1R USM3 64053J GSR-V1/4
A4BT1500 A30QS175-4 A150C140-40 TRS1-1/8R USM3I 64061J GSR-V3/8
A4BT1600 A30QS200-4 A150C150-40 TRS1-1/4R USM3IN 64063J GSR-V1/2
A4BT1800 A30QS200-4TI A150C160-40 TRS1-4/10R USM3N 6631J GSR-V3/4
A4BT2000 A30QS225-4 A150C175-40 TRS1-1/2R USM4 6661J GSR-V1
A4BQ100 A30QS2501-4 A150C200-40 TRS1-6/10R USM4I 6663J GSR-V1-1/2
A4BQ150 A30QS250-4 A150C25-50 TRS1-8/10R USN 60305SJ GSR-V2
A4BQ200 A30QS300-4 A150C50-50 TRS2R USPTH2 60306SJ GSR-V2-1/2
A4BQ250 A30QS300-4TI A150C60-50 TRS2-1/4R USPTH3 60307SJ GSR-V3
A4BQ300 A30QS350-4 A150C75-50 TRS2-1/2R USPTH4 60308SJ GSR-V4
A4BQ350 A30QS400-4 A150C90-50 TRS2-8/10R A6D12R 60315SJ GSR-V5
A4BQ400 A30QS400-4IL A150C100-50 TRS3R A6D15R 60316SJ GSR-V7
A4BQ450 A30QS400-4TI A150C110-50 TRS3-2/10R A6D17-1/2R 60317SJ GSR-V10
A4BQ500 A30QS450-4 A150C120-50 TRS3-1/2R A6D20R 60318SJ GSR-V12
A4BQ600 A30QS500-4 A150C125-50 TRS4R A6D25R 60325SJ GSR-V15
A4BQ650 A30QS550-4 A150C130-50 TRS4-1/2R A6D30R 60326SJ GSB1/16
A4BQ700 A30QS600-4 A150C135-50 TRS5R A6D35R 60327SJ GSB8/100
A4BQ750 A30QS600-4TI A150C140-50 TRS5-6/10R A6D40R 60328SJ GSB1/10
A4BQ800 A30QS600-4IL A150C150-50 TRS6R A6D45R 60355SJ GSB1/8
A4BQ900 A30QS700-4 A150C160-50 TRS6-1/4R A6D50R 60356SJ GSB16/100
A4BQ1000 A30QS700-128 A150C165-50 TRS7R A6D60R 60357SJ GSB2/10
A4BQ1200 A30QS800-4 A150C175-50 TRS71/2R A6D70R 60358SJ GSB1/4
A4BQ1350 A30QS800-4IL A150C200-50 TRS8R A6D75R 61005SJ GSB315/1000
A4BQ1400 A30QS800-128 A250C25-10 TRS9R A6D80R 61006SJ GSB-V4/10
A4BQ1500 A30QS1000-128 A150C50-10 TRS10R A6D90R 61007SJ GSB1/2
A4BQ1600 A30QS1000-128IL A250C65-10 TRS12R A6D100R 61008SJ GSB630/1000
A4BQ1800 A30QS1200-128 A250C75-10 TRS15R A6D125R 70315 GSB8/10
A4BQ1900 A30QS1500-128 A250C80-10 TRS17-1/2R A6D150R 70316 GSB1
A4BQ2000 A30QS1500-128IL A250C100-10 TRS20R A6D175R 70317 GSB1-1/4
A4BQ2500 A30QS1600-128 A250C110-10 TRS25R A6D200R 70318 GSB1-6/10
A4BQ2501 A30QS2000-128 A250C125-10 TRS30R A6D225R 70325 GSB2
A4BQ3000 A30QS2000-128IL A250C135-10 TRS35R A6D250R 70326 GSB2-1/2
A4BQ3500 A30QS2500-128 A250C150-10 TRS40R A6D300R 70327 GSB3-15/100
A4BQ3800 A30QS2500-128IL A250C165-10 TRS45R A6D350R 70328 GSB4
A4BQ4000 A30QS3000-128 A250C175-10 TRS50R A6D400R 70355 GSB5
A4BQ5000 A30QS3500-128 A250C200-10 TRS60R A6D450R 70357 GSB6-3/10
A4BQ6000 A30QS3500-128IL A250C25-30 TRS70R A6D500R 70358 GSB8
A4BT200 A30QS4000-128 A250C50-30 TRS75R A6D600R 70656 GSB10
A4BT250 A30QS4500-128 A250C65-30 TRS80R A6D20R   GDG1/16
A4BT300 A50QS35-4 A250C75-30 TRS100R A6D20R   GDG8/100
A4BT350 A50QS40-4 A250C80-30 TRS110R A6D20R   GDG1/10
A4BT400 A50QS50-4 A250C100-30 TRS125R A6D20R   GDG1/8
A4BT450 A50QS60-4 A250C110-30 TRS150R HSRK70R   GDG16/100
A4BT500 A50QS70-4 A250C125-30 TRS175R HSRK80R   GDG2/10
A4BT600 A50QS80-4 A250C25-50 TRS200R HSRK90R   GDG1/4
A4BT601 A50QS90-4 A250C50-50 TRS225R HSRK100R   GDG315/1000
A4BT650 A50QS100-4 A250C65-50 TR3/10R HSRK110R   GDG4/10
A4BT700 A50QS125-4 A250C75-50 TR4/10R HSRK125R   GDG1/2
A4BT750 A50QS150-4 A250C80-50 TR1/2R HSRK150R   GDG630/1000
A4BT800 A50QS175-4 A250C100-50 TR6/10R HSRK175R   GDG8/10
A4BT900 A50QS200-4 A250C110-50 TR8/10R HSRK200R   GDG1
A4BT1000 A50QS225-4 A250C125-50 TR1R HSRK225R   GDG1-1/4
A4BT1000 A50QS250-4 A250C135-50 TR1-1/8R HSRK250R   GDG1-6/10
A4BT1100 A50QS300-4 A250C150-50 TR1-1/4R HSRK300R   GDG2
A4BT1200 A50QS350-4 A250C165-50 TR1-4/10R HSRK350R   GDG2-1/2
A4BT1400 A50QS400-4 A250C175-50 TR1-1/2R HSRK400R   GDG3-15/100
A4BT1500 A50QS450-4 A250C200-50 TR1-6/10R HSRK450R   GDG4
A4BT1600 A50QS500-4 A300C50-10 TR1-8/10R HSRK500R   GDG5
A4BT1800 A50QS600-4 A300C60-10 TR2R HSRK600R   GDG6-3/10
A4BT2000 A50QS700-4 A300C75-10 TR2-1/4R HSRK100R   GDG8
A4BQ100 A50QS800-4 A300C95-10 TR2-1/2R TR1/10R   GDG10
A4BQ150 A50QS900-4 A300C100-10 TR2-8/10R TR1/8R   SMG1/10
A4BQ200 A50QS1000-4 A300C115-10 TR3R TR15/100R   SMG1/8
A4BQ250 A50QS1200-4 A300C125-10 TR3-2/10R TR2/10R   SMG1/4
A4BQ300 A50P10-1 A300C130-10 TR3-1/2R TR1/4R   SMG3/8
A4BQ400 A50P15-1 A300C150-10 TR4R A2D35R   SMG1/2
A4BQ500 A50P20-1 A300C175-10 TR4-1/2R A2D40R   SMG3/4
A4BQ600 A50P25-1 A300C50-20 TR5R A2D45R   SMG1
A4BQ601 A50P30-1 A300C60-20 TR5-6/10R A2D50R   SMG1-1/2
A4BQ650 A50P35-4 A300C75-20 TR6R A2D60R   SMG2
A4BQ700 A50P40-4 A300C95-20 TR6-1/4R A2D70R   SMG2-1/2
A4BQ750 A50P50-4 A300C100-20 TR7R A2D75R   SMG3
A4BQ800 A50P60-4 A300C115-20 TR71/2R A2D80R   SMG3-1/2
A4BQ900 A50P70-4 A300C125-20 TR8R A2D90R   SMG4
A4BQ1000 A50P80-4 A300C130-20 TR9R A2D100R   SMG5
A4BQ1200 A50P90-4 A300C150-20 TR10R A2D110R   SMG6
A4BQ1350 A50P100-4 A300C175-20 TR12R A2D125R   SMG7
A4BQ1400 A50P100-4TI A300C50-60 TR15R A2D150R   SMG8
A4BQ1500 A50P125-4 A300C60-60 TR17-1/2R A2D175R   SMG10
A4BQ1600 A50P125-4TA A300C75-60 TR20R A2D200R   STG1/4
A4BQ1800 A50P125-4TI A300C100-60 TR25R A2D225R   STG3/8
A4BQ1900 A50P150-4 A300C115-60 TR30R A2D250R   STG1/2
A4BQ2000 A50P150-4TI A300C125-60 TR35R A2D300R   STG6/10
A4BQ2500 A50P175-4 A300C130-60 TR40R A2D350R   STG3/4
A4BQ2501 A50P175-4TI A300C150-60 TR45R A2D400R   STG8/10
A4BQ3000 A50P200-4 A300C175-60 TR50R A2D450R   STG1
A4BQ3500 A50P200-4TA A430C6-15 TR60R A2D500R   STG1-1/4
A4BQ3800 A50P200-4TI A430C8-15 TR70R A2D600R   STG1-1/2
A4BQ4000 A50P225-4 A430C10-15 TR80R A6D1/10R   STG2
A4BQ5000 A50P250-4 A430C12-15 TR90R A6D15/100R   STG2-1/2
A4BQ6000 A50P250-4TA A430C18-15 TR100R A6D2/10R   STG3
ATDR1/4 A50P250-4TI A430C20-15 TR110R A6D1/4R   STG3-1/2
ATDR1/2 A50P275-4 A430C25-15 TR125R A6D3/10R   STG4
ATDR8/10 A50P300-4 A430C30-15 TR150R A6D4/10R   STG5
ATDR1 A50P300-4TA A430C35-15 TR175R A6D1/2R   STG6
ATDR1-1/8 A50P300-4TI A430C45-15 TR200R A6D6/10R   STG7
ATDR1-1/4 A50P325-4 A430C50-15 TR225R A6D8/10R   FSM44/100
ATDR1-4/10 A50P350-4 A430C65-15 TR250R A6D1R   FSM11
ATDR1-1/2 A50P350-4TI A430C75-15 TR300R A6D1-1/8R   FSM15
ATDR1-6/10 A50P400-4 A430C80-15 TR350R A6D1-1/4R   A2K1R
ATDR1-8/10 A50P400-4Ta A430C90-15 TR400R A6D1-4/10R   A2K3R
ATDR2 A50P400-4TI A430C100-15 A6K70R A6D1-6/10R   A2K4R
ATDR2-1/4 A50P450-4 A430C6-70 A6K80R A6D1-8/10R   A2K5R
ATDR2-1/2 A50P450-4TI A430C8-70 A6K90R A6D2R   A2K6R
ATDR2-8/10 A50P500-4 A430C10-70 A6K100R A6D2-1/4R   A2K8R
ATDR3 A50P500-4TI A430C12-70 A6K110R A6D2-1/2R   A2K10R
ATDR3-2/10 A50P600-4 A430C18-70 A6K125R A6D2-8/10R   A2K12R

Sản phẩm cùng hãng

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết