Pilz Viet Nam

Pilz Viet Nam Distrubitor HTP Tech

PILZ: (Đức) Chuyên các hệ thống tự động hóa an toàn bao gồm công nghệ cảm biến chuyển mạch, thiết bị kiểm tra, hệ thống điều khiển tự động và các phần mềm ứng dụng an toàn

Cảm biến Pilz: Khi có một mức độ tự động hóa cao, cảm biến an toàn là hoàn toàn cần thiết trong việc đảm bảo mức cao nhất về hiệu quả chi phí và an toàn quá trình. Sử dụng kết hợp với công nghệ điều khiển Pilz an toàn, an toàn Pilz PSEN công nghệ cảm biến cung cấp bảo vệ hiệu quả chi phí cho người và máy, phù hợp với các tiêu chuẩn - cho thành công của bạn.
 

Rơ le an toàn, rơ le bảo vệ Pilz: giải pháp cho các chức năng tự động hóa của bạn. Thiết bị điều khiển đóng cắt được sử dụng để giám sát hệ thống , vì vậy mà mối nguy hiểm tiềm năng có thể được loại trừ ngay cả tải thẳng đứng đặc biệt, có nguy cơ cao về quá tải.

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
X

Bạn cần tư vấn ?