Erhard+Leimer Viet Nam

Erhardt + Leimer Italy Công ty được thành lập như một doanh thu phòng điều khiển trực tiếp bởi các phụ huynh của Augsburg (Đức), nằm ở Florence và nhằm vào việc quảng bá và phân phối cho các ngành công nghiệp chuyển đổi.
Văn phòng được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn với tên Erhardt + Leimer  Viet Nam Srl Ngày 28 tháng 11 năm 1980. Công ty đang tiếp tục hoạt động của mình và Tháng 5 năm 1987, ông được phong làm văn phòng kinh doanh cho ngành dệt may tại Bergamo, với sự trở lại của các hoạt động khu vực chính thức trong công ty mẹ và chấm dứt mối quan hệ với các tồn tại trước công ty đại lý.
Ngày 02 tháng năm năm 1989, Nhà mẹ quyết định việc chuyển giao các văn phòng đăng ký từ Florence đến Bergamo, nhập trở lại, hai hoạt động. Về mặt pháp lý thay đổi địa điểm diễn ra trong tháng 2 năm 1990 trùng hợp với việc bổ nhiệm của quản lý hàng đầu.
Trong tháng 10 năm 1991 nó đã được ký kết hợp đồng với các công ty khác hoàn thành sức mạnh tổng hợp chính sách của sản phẩm.
Vào tháng Chín năm 1992, Erhardt + Leimer Viet Nam chuyển đến một cơ sở phù hợp hơn cho các chương trình phát triển kinh doanh.
1993 là sự khởi đầu của hoạt động sản xuất với chiến lược đáp ứng các mục tiêu của công ty mẹ, mà tham gia các hoạt động tiếp thị của họ. Việc thực hiện mục tiêu của giai đoạn trung gian tương ứng với một xu hướng tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán hàng.
Năm 1999 Erhardt + Leimer Viet Nam , với các văn phòng chính đặt tại Stezzano (Bergamo), đã được chỉ định THẨM QUYỀN TRUNG TÂM MÁY nhóm, có liên quan đến thị trường châu Âu, châu Á và châu Phi.
Từ năm 1999 đến nay, các E + L  Viet Nam nó thắng một vai trò quan trọng trong nhóm trong một cấu trúc mà sự đổi mới công nghệ và nghiên cứu luôn luôn có được sự cai trị của mỗi quyết định chiến lược.

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
X

Bạn cần tư vấn ?